Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2113470
(11)  Číslo patentu  12974 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09425149.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.04.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2113470 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.10.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  FI20080086 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.04.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.11.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65D 85/16  B65D 71/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sofidel S.p.A.; Via di Lucia 23, 55016 Porcari (LU); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Emi Stefani; Via Farabosco 36, 55016 Porcari, Lucca; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmann Tomáš, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Multipack kotúčov hygienického papiera 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.04.2022 
   Maximálna platnosť do  22.04.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2013 03/2013 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 02.11.2016 11/2016 PC4A
 
EP 2113470
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 20.03.2013 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 04.04.2014 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 12.03.2015 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.04.2016 8 149,00 EUR
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 22.03.2017 9 165,50 EUR
6 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 21.03.2018 10 199,00 EUR
7 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 07.03.2019 11 232,00 EUR
8 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 02.04.2020 12 265,50 EUR
9 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 07.04.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2113470
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.11.2012 Typ Doručené
1a Plná moc 22.11.2012 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.11.2012 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.02.2013 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis prevodu 11.07.2016 Typ Doručené
5 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.07.2016 Typ Platba
6 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 10.10.2016 Typ Odoslané
EP 2113470
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 06.10.2016 Sofidel S.p.A. Delicarta S.p.A.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 06.10.2016 Hörmann Tomáš, Ing. HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku