Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2144352
(11)  Číslo patentu  18547 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09174427.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.05.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2144352 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.02.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  TO20060336 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.05.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.01.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.08.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02K 15/06  H02K 15/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2020075 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ATOP S.p.A.; Strada S. Appiano 8/A, 500 21 Barberino Val d'Elsa (Firenze); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Ponzio Massimo; ATOP S.p.A., Strada S. Appiano 8/A, 50021 Barberino Val d'Elsa (Firenze); IT;
Stratico Gianfranco; ATOP S.p.A., Strada S. Appiano 8/A, 50021, Barberino Val d'Elsa (Firenze); IT;
Nesti Paolo; ATOP S.p.A., Strada S. Appiano 8/A, 50021 Barberino Val d'Elsa (Firenze); IT;
Nugelli Maurizio; Via della Fontana 25, 53037 Ulignano - San Gimignano (Siena); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o. spoločnosť patentových zástupcov; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zariadenie a spôsoby vkladania cievok a krycích klinov do štrbín jadier dynamo-elektrických strojov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2020075 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.05.2022 
   Maximálna platnosť do  07.05.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.08.2015 08/2015 SC4A
 
EP 2144352
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 06.05.2015 9 165,50 EUR
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 29.04.2016 10 199,00 EUR
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 01.06.2017 11 464,00 EUR
4 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 03.05.2018 12 265,50 EUR
5 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 02.05.2019 13 298,50 EUR
6 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 27.05.2020 14 663,00 EUR
7 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 03.05.2021 15 365,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2144352
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.04.2015 Typ Doručené
1a Plná moc 17.04.2015 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.04.2015 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.07.2015 Typ Odoslané
EP 2144352
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku