Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2144352
(11)  Patent Number  18547 
(96)  European Application Number  09174427.6 
(96)  European Application Date  07.05.2007 
(97)  European Patent Number  2144352 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  11.02.2015 
(31)  Priority Number  TO20060336 
(32)  Priority Date  09.05.2006 
(33)  Country or Authority of Priority  IT 
(97)  European Application Publication Date  13.01.2010 
(45)  European Patent Translation Publication Date  04.08.2015 
(51)  International Patent Classification  H02K 15/06  H02K 15/00   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up  2020075 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  ATOP S.p.A.; Strada S. Appiano 8/A, 500 21 Barberino Val d'Elsa (Firenze); IT 
(72)  Inventor(s)  Ponzio Massimo; ATOP S.p.A., Strada S. Appiano 8/A, 50021 Barberino Val d'Elsa (Firenze); IT;
Stratico Gianfranco; ATOP S.p.A., Strada S. Appiano 8/A, 50021, Barberino Val d'Elsa (Firenze); IT;
Nesti Paolo; ATOP S.p.A., Strada S. Appiano 8/A, 50021 Barberino Val d'Elsa (Firenze); IT;
Nugelli Maurizio; Via della Fontana 25, 53037 Ulignano - San Gimignano (Siena); IT 
(74)  Attorney(s)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o. spoločnosť patentových zástupcov; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Title  Zariadenie a spôsoby vkladania cievok a krycích klinov do štrbín jadier dynamo-elektrických strojov 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application  2020075 
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  07.05.2022 
   Patent in Force maximum until  07.05.2027 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.08.2015 08/2015 SC4A
 
EP 2144352
S/N Fee Title Date Year Fee
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 06.05.2015 9 165,50 EUR
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 29.04.2016 10 199,00 EUR
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 01.06.2017 11 464,00 EUR
4 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 03.05.2018 12 265,50 EUR
5 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 02.05.2019 13 298,50 EUR
6 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 27.05.2020 14 663,00 EUR
7 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 03.05.2021 15 365,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2144352
S/N Item Name Date Type Document
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.04.2015 Type Delivered
1a Plná moc 17.04.2015 Type Delivered
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.04.2015 Type Payment
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.07.2015 Type Sent document
EP 2144352
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku