Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2135603
(11)  Číslo patentu  13999 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09172666.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.11.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  2135603 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.01.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  738893 P, 759117 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.11.2005, 12.01.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.12.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.08.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/00  A61K 31/135  A61K 31/138  A61K 31/423  A61K 31/4525  A61K 31/485  A61K 31/55  A61K 31/551  A61K 31/7048  A61K 45/06  A61P 3/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  06847477.4 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Orexigen Therapeutics, Inc.; 3344 North Torrey Pines Court, Suite 200, La Jolla, CA 92037; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Cowley Michael A.; 6274 SE 19th Street, Portland, OR 97202; US;
Mckinney Anthony A.; 5457 Harvest Run Drive, San Diego, CA 92130; US;
Tollefson Gary; 9052 Diamond Pointe Drive, Indianapolis, IN 46236; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kompozície a spôsoby na zvýšenie citlivosti na inzulín 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  06847477.4 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.11.2022 
   Maximálna platnosť do  20.11.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.08.2013 08/2013 SC4A
 
EP 2135603
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 11.10.2013 8 149,00 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 17.10.2014 9 165,50 EUR
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 14.10.2015 10 199,00 EUR
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 13.10.2016 11 232,00 EUR
24 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 17.10.2017 12 265,50 EUR
25 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 15.10.2018 13 298,50 EUR
26 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 10.10.2019 14 331,50 EUR
27 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 15.10.2020 15 365,00 EUR
28 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 13.10.2021 16 398,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2135603
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.03.2013 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.04.2013 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 11.04.2013 Typ Odoslané
4 Plná moc 25.04.2013 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.08.2013 Typ Odoslané
EP 2135603
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.05.2013 Orexigen Therapeutics, Inc. Orexigen Therapeutics, Inc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku