Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2169179
(11)  Číslo patentu  11098 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09171183.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.09.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2169179 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.11.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102008048964 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.09.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.03.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.05.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E21B 47/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rohöl - Aufsuchungs AG; Schwarzenbergplatz 16, 1015 Wien; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Zamow Rainer; Am Salzberg 10 a, 29313 Hambühren; DE;
Sonnleitner Kurt; Siedling 13, 4851 Gampern; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie pre rozpoznávanie hĺbky hladiny vo vrte 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.09.2023 
   Maximálna platnosť do  24.09.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.05.2012 5/2012 SC4A
 
EP 2169179
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.02.2012 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2169179
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 08.08.2012 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 06.08.2013 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 13.08.2014 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 16.07.2015 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 10.08.2016 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 28.07.2017 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 03.07.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 26.06.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 23.09.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 21.09.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 20.09.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2169179
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.02.2012 Typ Doručené
Plná moc 20.02.2012 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.02.2012 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.04.2012 Typ Odoslané
EP 2169179
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku