Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2113676
(11)  Číslo patentu  29690 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09158619.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.04.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2113676 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0852900 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.04.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.11.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16F 1/38  F16F 1/387  F16F 13/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hutchinson; 2, rue Balzac, 750 08 Paris; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Visage, Hervé; 27 Résidence du Belvédère, 28200, Chateaudin; FR;
Petit, Pascal; 15 rue Sous Lutz, 45190, Beaugency; FR;
Chenais, Gilles; 21 rue Léon Provendier, 28200, Marboue; FR;
Loriot, Patrick; 42 rue du Prieuré St Thomas, 28230, Epernon; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVA LEGAL v. o. s.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(54)  Názov  Antivibračné zariadenie, antivibračný systém obsahujúci takéto zariadenie a spôsob výroby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.04.2023 
   Maximálna platnosť do  23.04.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
 
EP 2113676
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.12.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2113676
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.03.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 13.03.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 18.03.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 25.03.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2113676
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.12.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 27.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 27.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 27.12.2018 Typ Doručené
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.12.2018 Typ Doručené
Opis 28.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 28.12.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.01.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.04.2019 Typ Odoslané
EP 2113676
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku