Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2113613
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09158359.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.04.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2113613 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102008021484 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.04.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.11.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65G 21/14  E01C 23/088  E02F 7/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Wirtgen GmbH; Reinhard-Wirtgen-Strasse 2, 53578 Windhagen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Berning, Christian; Am Burgweiher 3, 53909 Zülpich; DE;
Kötting, Heinz; Funkenstrasse 22, 53577 Neustad/Wied; DE;
Schneider, Björn; Im alten Hahn 47, 53547 Leubsdorf; DE;
Ley, Herbert; Am Ginsterhahn 25, 53562 St. Katharinen; DE;
Berges, Jörg; Beethovenstrasse 22, 53773 Hennef; DE;
Lenz, Martin; Zu den Auen 4, 56276 Großmaischeid; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2113613
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2113613
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2113613
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2113613
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku