Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2202439
(11)  Číslo patentu  9682 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09014589.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.11.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2202439 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.04.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102008062823 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.12.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.06.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.10.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16L 19/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HUMMEL AG; Lise-Meitner-Strasse 2, 79211 Denzlingen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Zügel Fritz; Bürgerwehrstrasse 12, 79183 Waldkirch; DE;
Gerber Philipp; Elzstrasse 17, 79261 Gutach; DE;
Haller Stefan; Talstrasse 21A, 79263 Simonswald; DE;
Hagen Lynn; Laube 1, 79353 Bahlingen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Patentová a známková kancelária; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 35; SK 
(54)  Názov  Upínacia skrutka na pripevnenie podlhovastých telies alebo rúrok 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.11.2023 
   Maximálna platnosť do  24.11.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.10.2011 10/2011 SC4A
 
EP 2202439
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.07.2011 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2202439
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 22.11.2011 66,00 EUR 3
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 22.11.2012 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 22.11.2013 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 24.11.2014 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 23.11.2015 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 22.11.2016 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.11.2017 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 15.11.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 13.11.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 10.11.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 16.11.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 16.11.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2202439
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.07.2011 Typ Doručené
Plná moc 12.07.2011 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.07.2011 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.09.2011 Typ Odoslané
EP 2202439
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku