Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2168414
(11)  Patent Number  28741 
(96)  European Application Number  09011944.7 
(96)  European Application Date  18.09.2009 
(97)  European Patent Number  2168414 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  01.08.2018 
(31)  Priority Number  VI20080035 U 
(32)  Priority Date  30.09.2008 
(33)  Country or Authority of Priority  IT 
(97)  European Application Publication Date  31.03.2010 
(45)  European Patent Translation Publication Date  04.02.2019 
(51)  International Patent Classification  A01B 59/06   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  MULTIONE SRL; Via Palù 6/8, 36040 Grumolo delle Abbadesse (VI); IT 
(72)  Inventor(s)  Zanini, Stefano; Via Roma 78, 36040 Grumolo delle Abbadesse (VI); IT 
(74)  Attorney(s)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Title  Rýchlospojovacie zariadenie, najmä na príslušenstvo pracovných vozidiel 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  zaniknutý 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  18.09.2019 
   Patent in Force maximum until  18.09.2029 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2019 2/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 02.06.2020 6/2020 MM4A
 
EP 2168414
S/N Fee Title Date Year Fee
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.09.2018 10 199,00 EUR
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 30.06.2020 11 464,00 EUR
3 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 02.09.2020 12 265,50 EUR
4 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 22.07.2021 13 298,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2168414
S/N Item Name Date Type Document
1 Doplnenie materiálov 18.10.2018 Type Delivered
1a Plná moc 18.10.2018 Type Delivered
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.10.2018 Type Payment
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.10.2018 Type Delivered
3a Opis 08.10.2018 Type Delivered
3b Sprievodný list 08.10.2018 Type Delivered
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.01.2019 Type Sent document
5 Žiadosť o uvedenie do predošlého stavu 30.06.2020 Type Delivered
5a Sprievodný list 30.06.2020 Type Delivered
6 Poplatok za uvedenie do predošlého stavu 03.07.2020 Type Payment
7 formálne nedostatky podania prekladu EP 24.08.2020 Type Sent document
8 Odpoveď na správu úradu 08.10.2020 Type Delivered
8a Plná moc 08.10.2020 Type Delivered
9 všeobecný referátnik 10.12.2020 Type Sent document
10 Odpoveď na správu úradu 08.02.2021 Type Delivered
10a Sprievodný list 08.02.2021 Type Delivered
10b Príloha inde neuvedená 08.02.2021 Type Delivered
10c Príloha inde neuvedená 08.02.2021 Type Delivered
10d Príloha inde neuvedená 08.02.2021 Type Delivered
10e Príloha inde neuvedená 08.02.2021 Type Delivered
10f Príloha inde neuvedená 08.02.2021 Type Delivered
10g Príloha inde neuvedená 08.02.2021 Type Delivered
10h Príloha inde neuvedená 08.02.2021 Type Delivered
10i Príloha inde neuvedená 08.02.2021 Type Delivered
10j Príloha inde neuvedená 08.02.2021 Type Delivered
10k Príloha inde neuvedená 08.02.2021 Type Delivered
10l Príloha inde neuvedená 08.02.2021 Type Delivered
10m Príloha inde neuvedená 08.02.2021 Type Delivered
10n Príloha inde neuvedená 08.02.2021 Type Delivered
10o Príloha inde neuvedená 08.02.2021 Type Delivered
10p Príloha inde neuvedená 08.02.2021 Type Delivered
11 rozhodnutie o uvedení do predošlého stavu - nevyhovenie 25.10.2021 Type Sent document
12 Podanie rozkladu 23.11.2021 Type Delivered
12a Sprievodný list 23.11.2021 Type Delivered
12b Príloha inde neuvedená 23.11.2021 Type Delivered
12c Príloha inde neuvedená 23.11.2021 Type Delivered
12d Príloha inde neuvedená 23.11.2021 Type Delivered
13 predkladacia správa k rozkladu 24.11.2021 Type Internal Letter
14 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 25.11.2021 Type Sent document
EP 2168414
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku