Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2168414
(11)  Číslo patentu  28741 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09011944.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.09.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2168414 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  VI20080035 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.09.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.03.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01B 59/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MULTIONE SRL; Via Palù 6/8, 36040 Grumolo delle Abbadesse (VI); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Zanini, Stefano; Via Roma 78, 36040 Grumolo delle Abbadesse (VI); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Rýchlospojovacie zariadenie, najmä na príslušenstvo pracovných vozidiel 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.09.2019 
   Maximálna platnosť do  18.09.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2019 02/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 02.06.2020 06/2020 MM4A
 
EP 2168414
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.09.2018 10 199,00 EUR
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 30.06.2020 11 464,00 EUR
3 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 02.09.2020 12 265,50 EUR
4 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 22.07.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2168414
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Doplnenie materiálov 18.10.2018 Typ Doručené
1a Plná moc 18.10.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.10.2018 Typ Platba
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.10.2018 Typ Doručené
3a Opis 08.10.2018 Typ Doručené
3b Sprievodný list 08.10.2018 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.01.2019 Typ Odoslané
5 Žiadosť o uvedenie do predošlého stavu 30.06.2020 Typ Doručené
5a Sprievodný list 30.06.2020 Typ Doručené
6 Poplatok za uvedenie do predošlého stavu 03.07.2020 Typ Platba
7 formálne nedostatky podania prekladu EP 24.08.2020 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 08.10.2020 Typ Doručené
8a Plná moc 08.10.2020 Typ Doručené
9 všeobecný referátnik 10.12.2020 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 08.02.2021 Typ Doručené
10a Sprievodný list 08.02.2021 Typ Doručené
10b Príloha inde neuvedená 08.02.2021 Typ Doručené
10c Príloha inde neuvedená 08.02.2021 Typ Doručené
10d Príloha inde neuvedená 08.02.2021 Typ Doručené
10e Príloha inde neuvedená 08.02.2021 Typ Doručené
10f Príloha inde neuvedená 08.02.2021 Typ Doručené
10g Príloha inde neuvedená 08.02.2021 Typ Doručené
10h Príloha inde neuvedená 08.02.2021 Typ Doručené
10i Príloha inde neuvedená 08.02.2021 Typ Doručené
10j Príloha inde neuvedená 08.02.2021 Typ Doručené
10k Príloha inde neuvedená 08.02.2021 Typ Doručené
10l Príloha inde neuvedená 08.02.2021 Typ Doručené
10m Príloha inde neuvedená 08.02.2021 Typ Doručené
10n Príloha inde neuvedená 08.02.2021 Typ Doručené
10o Príloha inde neuvedená 08.02.2021 Typ Doručené
10p Príloha inde neuvedená 08.02.2021 Typ Doručené
11 rozhodnutie o uvedení do predošlého stavu - nevyhovenie 25.10.2021 Typ Odoslané
12 Podanie rozkladu 23.11.2021 Typ Doručené
12a Sprievodný list 23.11.2021 Typ Doručené
12b Príloha inde neuvedená 23.11.2021 Typ Doručené
12c Príloha inde neuvedená 23.11.2021 Typ Doručené
12d Príloha inde neuvedená 23.11.2021 Typ Doručené
13 predkladacia správa k rozkladu 24.11.2021 Typ Interné listy
14 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 25.11.2021 Typ Odoslané
EP 2168414
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku