Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2159339
(11)  Číslo patentu  12280 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  09010890.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.08.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2159339 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.05.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102008045375 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.09.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.03.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04B 7/16  E04D 13/035  E06B 7/086  F24F 7/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Colt International Licensing Limited; New Lane, Havant, Hampshire PO9 2LY; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Windhausen Michael; Drususdeich 11, 47533 Kleve; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Strešný nástavec s natáčateľnými lamelami 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.08.2023 
   Maximálna platnosť do  26.08.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2012 11/2012 SC4A
 
EP 2159339
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.08.2012 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2159339
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 22.08.2012 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 15.08.2013 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 25.08.2014 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.08.2015 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.08.2016 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.08.2017 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 15.08.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 15.08.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 19.08.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 09.08.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 21.06.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2159339
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.08.2012 Typ Doručené
Plná moc 23.08.2012 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.08.2012 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.10.2012 Typ Odoslané
EP 2159339
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku