Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2245203
(11)  Číslo patentu  29931 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08872296.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.12.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2245203 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  07291575 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.12.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.11.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C22C 38/40  C22C 38/42  C22C 38/44  C22C 38/46  C21D 8/04  C21D 9/48   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2008/001687 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/101285 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Aperam Stainless France; Immeuble Cézanne 30 Avenue des fruitiers, 93200 Saint-Denis; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FROHLICH, Thomas; 285 rue du Retour, F-59840 Premesques; FR;
MITHIEUX, Jean-Denis; 8 chemin des grands rietz, F-92120 Mametz; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Plech z austenitickej nehrdzavejúcej ocele a spôsob získania tohto plechu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.12.2022 
   Maximálna platnosť do  03.12.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 06/2019 SC4A
 
EP 2245203
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 19.11.2018 11 232,00 EUR
2 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 19.11.2019 12 265,50 EUR
3 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 19.11.2020 13 298,50 EUR
4 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 23.11.2021 14 331,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2245203
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.01.2019 Typ Doručené
1a Opis 29.01.2019 Typ Doručené
1b Sprievodný list 29.01.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.02.2019 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 25.02.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 25.02.2019 Typ Doručené
3b Sprievodný list 25.02.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.05.2019 Typ Odoslané
EP 2245203
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku