Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2224951
(11)  Číslo patentu  33021 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08870798.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.12.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2224951 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.10.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  15718 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.12.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.09.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.03.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/02  A61K 39/12  A61K 39/295  A61P 31/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2008/003369 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/090461 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Zoetis Services LLC; 10 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GOODYEAR, Mark Davis; Pfizer Global Research and Development 7000 Portage Road, Kalamazoo, MI 49001; US;
HUETHER, Michael John; Pfizer Global Research and Development 601 West Cornhusker Highway B771, Lincoln, NE 68521; US;
KREBS, Richard, Lee; Pfizer Global Research and Development 601 West Cornhusker Highway B771, Lincoln, NE 68521; US;
OIEN, Nancee L.; Pfizer Global Research&Development 7000 Portage Road, Kalamazoo, MI 49001; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Tepelne ošetrené bakteríny a emulzné vakcíny pripravené z takých tepelne ošetrených bakterínov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.12.2023 
   Maximálna platnosť do  04.12.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.03.2020 3/2020 SC4A
 
EP 2224951
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.12.2019 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2224951
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 14.11.2019 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 18.11.2020 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 15.11.2021 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 18.11.2022 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2224951
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.12.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 31.12.2019 Typ Doručené
Plná moc 31.12.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.01.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.02.2020 Typ Odoslané
EP 2224951
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku