Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2231565
(11)  Číslo patentu  16420 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08867081.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.12.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2231565 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.03.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  14981 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.12.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.09.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.09.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07C 17/10  C07C 17/25  C07C 17/275  C07C 17/38  C07C 19/01  C07C 21/04  C07C 17/383   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2008/087246 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/085862 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  OCCIDENTAL CHEMICAL CORPORATION; 5005 LBJ Freeway, Suite 2200, Dallas, TX 75244; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WILSON Richard L.; P.O. Box 78, Mulvane, Kansas 67110; US;
KLAUSMEYER Rodney L.; 1315 South Hydraulic, Wichita, Kansas 67211; US;
DAWKINS John Lee; 114 Oak Forest, Derby, Kansas 67037; US;
ROHRBACK Daniel D.; 340 N. Abilene, Valley Center, Kansas 67147; US;
STRATHE James S.; 2400 Miller Cutoff Road, LaPorte, Texas 77571; US;
BRANAM Lloyd B.; 1543 N. Gow, Wichita, Kansas 67203; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob výroby chlórovaných uhľovodíkov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.12.2023 
   Maximálna platnosť do  17.12.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.09.2014 9/2014 SC4A
 
EP 2231565
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.06.2014 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2231565
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 13.02.2015 265,00 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.11.2015 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 24.11.2016 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 28.11.2017 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 27.11.2018 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 22.11.2019 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 27.11.2020 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 15.11.2021 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 18.11.2022 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2231565
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.06.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.06.2014 Typ Platba
Plná moc 19.06.2014 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.07.2014 Typ Odoslané
EP 2231565
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku