Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2238985
(11)  Patent Number  13282 
(96)  European Application Number  08866971.8 
(96)  European Application Date  26.12.2008 
(97)  European Patent Number  2238985 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  29.08.2012 
(31)  Priority Number  2007336310 
(32)  Priority Date  27.12.2007 
(33)  Country or Authority of Priority  JP 
(97)  European Application Publication Date  13.10.2010 
(45)  European Patent Translation Publication Date  03.04.2013 
(51)  International Patent Classification  A61K 9/08  A61K 47/18  A61K 39/395  A61P 43/00   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/JP2008/073798 
(87)  International Publication Number  WO 2009/084659 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha; 5-1, Ukima 5-chomeKita-ku, Tokyo 115-8543; JP;
F. Hoffmann-La Roche AG; Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel; CH 
(72)  Inventor(s)  MORICHIKA Toshiyuki; c/o Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha, 5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo 115-8543; JP;
KAMEOKA Daisuke; c/o Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha, 5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo 115-8543; JP;
IMAEDA Yoshimi; c/o Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha, 5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo 115-8543; JP;
MAEDA Terutoshi; c/o Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha, 5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo 115-8543; JP;
STAUCH Oliver Boris; Zasius Strasse 49, Freiburg 79102; DE 
(74)  Attorney(s)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Title  Kvapalná formulácia obsahujúca vysokú koncentráciu protilátky 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections  PDF   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  26.12.2023 
   Patent in Force maximum until  26.12.2028 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.04.2013 4/2013 SC4A
2 Sprístupnené preklady zmenených znení európskych patentových spisov 24.11.2022 22/2022 SC4A
 
EP 2238985
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.11.2012 116,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.10.2022 116,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2238985
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 07.12.2012 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 08.11.2013 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 12.11.2014 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 06.11.2015 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 04.11.2016 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 06.11.2017 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 08.11.2018 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 06.11.2019 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 05.11.2020 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 27.10.2021 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 03.11.2022 365,00 EUR 15

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2238985
S/N Item Name Date Type Document Payment
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.11.2012 Type Delivered
Plná moc 14.11.2012 Type Delivered
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.11.2012 Type Payment
formálne nedostatky podania prekladu EP 11.01.2013 Type Sent document
Plná moc 01.02.2013 Type Delivered
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.03.2013 Type Sent document
Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.10.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Opis 17.10.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 17.10.2022 Type Sent document
oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 04.11.2022 Type Sent document
EP 2238985
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku