Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2238985
(11)  Číslo patentu  13282 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08866971.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.12.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2238985 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.08.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2007336310 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.12.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.10.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.04.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/08  A61K 47/18  A61K 39/395  A61P 43/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2008/073798 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/084659 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha; 5-1, Ukima 5-chomeKita-ku, Tokyo 115-8543; JP;
F. Hoffmann-La Roche AG; Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MORICHIKA Toshiyuki; c/o Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha, 5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo 115-8543; JP;
KAMEOKA Daisuke; c/o Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha, 5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo 115-8543; JP;
IMAEDA Yoshimi; c/o Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha, 5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo 115-8543; JP;
MAEDA Terutoshi; c/o Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha, 5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo 115-8543; JP;
STAUCH Oliver Boris; Zasius Strasse 49, Freiburg 79102; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Kvapalná formulácia obsahujúca vysokú koncentráciu protilátky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.12.2023 
   Maximálna platnosť do  26.12.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.04.2013 4/2013 SC4A
2 Sprístupnené preklady zmenených znení európskych patentových spisov 24.11.2022 22/2022 SC4A
 
EP 2238985
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.11.2012 116,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.10.2022 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2238985
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 07.12.2012 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 08.11.2013 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 12.11.2014 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 06.11.2015 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 04.11.2016 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 06.11.2017 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 08.11.2018 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 06.11.2019 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 05.11.2020 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 27.10.2021 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 03.11.2022 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2238985
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.11.2012 Typ Doručené
Plná moc 14.11.2012 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.11.2012 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 11.01.2013 Typ Odoslané
Plná moc 01.02.2013 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.03.2013 Typ Odoslané
Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 17.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 17.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 04.11.2022 Typ Odoslané
EP 2238985
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku