Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2235041
(11)  Číslo patentu  16402 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08865440.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.12.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2235041 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.03.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0724951 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.12.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.10.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.08.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 5/08  A61K 38/06  A61P 31/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2008/004245 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/081152 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Peptide Patents AS; Sykehusvegen 23, NO-9019 Tromsø; NO 
(72)  Pôvodca (-ovia)  STENSEN Wenche; Smørblomstveien 36, N-9100 Kvaløysletta; NO;
HAUG Bengt Erik; Kipebakken 2, N-5114 Tertnes; NO;
REKDAL Øystein; Hvalstadveien 20, N-1395 Hvalstad; NO;
SVENDSEN John Sigurd; Smørblomstveien 36, N-9100 Kvaløysletta; NO 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Antimikrobiálne zlúčeniny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.12.2021 
   Maximálna platnosť do  22.12.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.08.2014 08/2014 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 13.10.2021 19/2021 PC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 13.10.2021 19/2021 PC4A
 
EP 2235041
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 02.12.2014 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 02.12.2015 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.12.2016 9 165,50 EUR
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 06.12.2017 10 199,00 EUR
5 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 11.12.2018 11 232,00 EUR
6 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 11.12.2019 12 265,50 EUR
7 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 08.12.2020 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2235041
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.06.2014 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.06.2014 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 17.06.2014 Typ Odoslané
4 Plná moc 19.06.2014 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.07.2014 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis prevodu 02.08.2021 Typ Doručené
6a Doklad o prevode 02.08.2021 Typ Doručené
6b Príloha inde neuvedená 02.08.2021 Typ Doručené
6c Plná moc 02.08.2021 Typ Doručené
6d Doklad o prevode 02.08.2021 Typ Doručené
6e Sprievodný list 02.08.2021 Typ Doručené
7 Žiadosť o zápis prevodu 02.08.2021 Typ Doručené
8 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.08.2021 Typ Platba
9 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.08.2021 Typ Platba
10 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 24.09.2021 Typ Odoslané
EP 2235041
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 24.09.2021 Pharma Holdings AS Lytix Biopharma AS
2 Prevod majiteľa 24.09.2021 Peptide Patents AS Pharma Holdings AS
3 Zápis alebo zmena zástupcu 24.09.2021 HÖRMANN & PARTNERS s.r.o. Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku