Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2219812
(11)  Číslo patentu  23817 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08851629.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.11.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2219812 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.01.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  985960 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.11.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.08.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.09.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23G 1/00  A61B 17/86   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2008/083896 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/067441 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Medical Facets LLC; 18 Avenue A, Port Washington, NY 11050; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WILLERT Wayne A.; 22 Second Avenue, Port Washington, NY 11050; US;
LOVELL Kevin J.; 22 Burniston Court, Hillsborough, NJ 08844; US;
RUPP Glenn A.; 231 Mays Mills Drive, Cramerton NC 28032; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  INPARTNERS GROUP, Záthurecká Romana, JUDr.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob výroby kostnej skrutky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.11.2023 
   Maximálna platnosť do  18.11.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.09.2017 9/2017 SC4A
 
EP 2219812
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.04.2017 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2219812
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.11.2017 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 21.11.2018 464,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 20.11.2019 531,00 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 02.11.2020 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 18.11.2021 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 18.11.2022 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2219812
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.04.2017 Typ Doručené
Opis 03.04.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 03.04.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.04.2017 Typ Platba
Doplnenie materiálov 09.05.2017 Typ Doručené
Plná moc 09.05.2017 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.08.2017 Typ Odoslané
EP 2219812
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku