Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2210317
(11)  Číslo patentu  12145 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08847035.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.11.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2210317 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.05.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102007053913 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.11.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.07.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.10.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01R 43/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2008/065162 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/060080 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Schunk Sonosystems GmbH; Hauptstrasse 95, 354 35 Wettenberg; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  STEINER Ernst; Goldammerweg 26, 35452 Heuchelheim; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob kontroly nalegovania hliníka a ultrazvukové zváracie zariadenie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.11.2020 
   Maximálna platnosť do  07.11.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2012 10/2012 SC4A
 
EP 2210317
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 05.11.2012 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 04.11.2013 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 04.11.2014 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 04.11.2015 8 149,00 EUR
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 04.11.2016 9 165,50 EUR
6 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 06.11.2017 10 199,00 EUR
7 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 02.11.2018 11 232,00 EUR
8 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 06.11.2019 12 265,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2210317
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.07.2012 Typ Doručené
1a Plná moc 30.07.2012 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.08.2012 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.09.2012 Typ Odoslané
4 Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.06.2020 Typ Doručené
4a Plná moc 12.06.2020 Typ Doručené
4b Opis 12.06.2020 Typ Doručené
5 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.06.2020 Typ Platba
6 oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 09.07.2020 Typ Odoslané
EP 2210317
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku