Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2200810
(11)  Číslo patentu  19542 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08843237.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.10.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2200810 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.03.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0758185 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.10.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.06.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29C 49/64  B65B 3/04  B65B 53/06  B67C 3/22  B65B 3/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2008/051826 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/053616 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Plastipak Packaging, Inc.; 41605 Ann Arbor Road, Plymouth, MI 48170; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  OUTREMAN Jean-Tristan; 3570 Chemin du Moulin, 83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Viera Mešková; ul. 29. augusta 15, 811 09 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob výroby tenkostennej nádoby a spôsob vyfukovania nádoby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.10.2023 
   Maximálna platnosť do  09.10.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2016 3/2016 SC4A
 
EP 2200810
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.09.2015 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2200810
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 23.10.2015 298,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 28.09.2016 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 27.09.2017 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 26.09.2018 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 23.09.2019 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 02.10.2020 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 15.11.2021 663,00 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 19.09.2022 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2200810
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.06.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 30.07.2015 Typ Odoslané
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.09.2015 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 28.10.2015 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 03.01.2016 Typ Doručené
Plná moc 03.01.2016 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 11.01.2016 Typ Doručené
Plná moc 11.01.2016 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.02.2016 Typ Odoslané
EP 2200810
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku