Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2194867
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08834965.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.10.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2194867 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  54625 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.05.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.06.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61B 5/08  G01N 1/00  G01N 33/497   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  SE2008051110 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2009045163 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Olin, Anna-Carin; Grimmeredsvägen 63, 42669 Västra Frölunda; SE;
Almstrand, Ann-Charlotte; Frödingsgatan 6a, 416 72 Göteborg; SE;
Lausmaa, Jukka; Trojenborgsplatsen 3, 415 03 Göteborg; SE;
Ljungström, Evert; Nilssonsberg 10, 411 43 Göteborg; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Olin, Anna-Carin; Grimmeredsvägen 63, 42669 Västra Frölunda; SE;
Almstrand, Ann-Charlotte; Frödingsgatan 6a, 416 72 Göteborg; SE;
Lausmaa, Jukka; Trojenborgsplatsen 3, 415 03 Göteborg; SE;
Ljungström, Evert; Nilssonsberg 10, 411 43 Göteborg; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2194867
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2194867
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2194867
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2194867
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku