Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2167128
(11)  Číslo patentu  13331 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08784834.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.07.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2167128 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.10.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  07013964 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.07.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.03.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.04.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/395  A61P 35/00  C07K 16/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2008/005852 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/010290 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Merck Patent GmbH; Frankfurter Strasse 250, 642 93 Darmstadt; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GOODMAN Simon; Hahlgartenstrasse 29, 64347 Griesheim; DE;
HAHN Diane; Im Berggarten 2, 64342 Seeheim-Jugenheim; DE;
MITJANS Francesc; Pujadas 78, 42a, E-08700 Igualada; ES;
ADAN Jaume; Pujol 28, E-08310 Mataro; ES;
LO Kin-Ming; 6 Carol Lane, Lexington, MA 02420; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Hybridné protilátky proti integrínu alfa V vytvorené pomocou proteínového inžinierstva 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.07.2022 
   Maximálna platnosť do  17.07.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.04.2013 04/2013 SC4A
 
EP 2167128
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 14.06.2013 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.06.2014 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.06.2015 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.06.2016 9 165,50 EUR
5 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 14.06.2017 10 199,00 EUR
6 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 12.06.2018 11 232,00 EUR
7 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 11.06.2019 12 265,50 EUR
8 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 17.06.2020 13 298,50 EUR
9 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 24.11.2021 14 663,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2167128
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.01.2013 Typ Doručené
1a Plná moc 16.01.2013 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.01.2013 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.03.2013 Typ Odoslané
EP 2167128
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku