Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2170548
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08768369.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.06.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2170548 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.03.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  952431 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.07.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.04.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23K 26/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2008007316 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2008156620 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technolines, LLC; 29300 Clemens Road, Suite D, Westlake, OH 44145; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  COSTIN, Darryl J.; 24586 Chapparal, Westlake, Ohio 44145; US;
COSTIN, Jr., Darryl J.; 2675 Saddle Creek Drive, Avon, Ohio 44011; US;
COSTIN, Kimberly L.; 1560 Winchester Drive, Westlake, Ohio 44145; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2170548
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2170548
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2170548
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2170548
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku