Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2134405
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08763022.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.03.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2134405 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  38795 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.03.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.12.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61M 25/10  A61M 29/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  IB2008051158 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2008117256 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Intratech Medical Ltd.; Shefayim Commercial Center 2nd floor Shefayim, 60990 Israel; IL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HIRSZOWICZ, Eran; 171 Aluf David Street, 52236 Ramat Gan; IL;
YARON, Hila; 33 Einstein Street, 69101 Tel Aviv; IL 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2134405
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2134405
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2134405
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2134405
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku