Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2173250
(11)  Číslo patentu  22493 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08762295.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.06.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2173250 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.08.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0714424 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.07.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.04.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.04.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61B 5/097   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2008/001954 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2009/013450 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Exhalation Technology Ltd; 1 Worthing Road, Swanton Morley, Dereham, Norfolk NR20 4QD; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BULBROOK, George, Lee, BULBROOK George Lee; Orchard Cottage, Bintree Road, Billingford, Dereham, Norfolk NR20 4AJ; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o. spoločnosť patentových zástupcov; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kolektor kondenzátu dychu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.06.2023 
   Maximálna platnosť do  06.06.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.04.2017 4/2017 SC4A
 
EP 2173250
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.11.2016 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2173250
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 29.05.2017 149,00 EUR 10
30 doplatok za udržiavanie platnosti európskeho patentu 05.06.2017 50,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 11.05.2018 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 14.05.2019 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 01.06.2020 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 20.05.2021 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 16.11.2022 730,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2173250
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.11.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.11.2016 Typ Platba
Plná moc 01.12.2016 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.03.2017 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 05.09.2022 Typ Odoslané
EP 2173250
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku