Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2147146
(11)  Číslo patentu  15212 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08758079.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.05.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2147146 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.08.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  07090097, PCT/DE2008/000569 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.05.2007, 31.03.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.01.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D06N 3/14  D06M 15/564  B64C 3/26  A63H 27/00  C08G 18/08  C08G 18/73  C09D 175/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/DE2008/000836 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/138331 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Lanitz Siegfried; Auenstr. 25, 04178 Leipzig; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Lanitz Siegfried; Auenstr. 25, 04178 Leipzig; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Poťahová tkanina pre lietadlá v bežnej leteckej prevádzke 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.05.2022 
   Maximálna platnosť do  08.05.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2014 02/2014 SC4A
 
EP 2147146
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 02.05.2014 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 29.04.2015 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 29.04.2016 9 165,50 EUR
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 27.04.2017 10 199,00 EUR
5 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 27.04.2018 11 232,00 EUR
6 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 29.04.2019 12 265,50 EUR
7 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 27.05.2020 13 597,00 EUR
8 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 03.05.2021 14 331,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2147146
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.11.2013 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.11.2013 Typ Platba
3 Plná moc 06.12.2013 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.01.2014 Typ Odoslané
EP 2147146
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku