Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2150218
(11)  Patent Number  21839 
(96)  European Application Number  08755235.2 
(96)  European Application Date  09.05.2008 
(97)  European Patent Number  2150218 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  27.07.2016 
(31)  Priority Number  917334 P 
(32)  Priority Date  11.05.2007 
(33)  Country or Authority of Priority  US 
(97)  European Application Publication Date  10.02.2010 
(45)  European Patent Translation Publication Date  03.01.2017 
(51)  International Patent Classification  A61F 5/44  A61F 5/448   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/US2008/063244 
(87)  International Publication Number  WO 2008/141180 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  ConvaTec Technologies Inc.; 3993 Howard Hughes Parkway Suite 250, Las Vegas, NV 89169-6754; US 
(72)  Inventor(s)  NGUYEN-DEMARY Tinh; Bristol-Myers Squibb Company, 200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ 08558; US;
TSAI, Mingliang, Lawrence, TSAI Mingliang Lawrence; Bristol-Myers Squibb Company, 200 Headquarters Park Drive, Skillman, New Jersey 08558; US 
(74)  Attorney(s)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Title  Stomická pomôcka 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  zaniknutý 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  09.05.2020 
   Patent in Force maximum until  09.05.2028 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.01.2017 01/2017 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 27.01.2021 02/2021 MM4A
 
EP 2150218
S/N Fee Title Date Year Fee
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 04.04.2017 10 199,00 EUR
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 27.03.2018 11 232,00 EUR
3 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 11.04.2019 12 265,50 EUR
4 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 24.03.2021 14 331,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2150218
S/N Item Name Date Type Document
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.08.2016 Type Delivered
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.08.2016 Type Payment
3 Plná moc 13.09.2016 Type Delivered
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.12.2016 Type Sent document
5 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (zaniknuté EP) 04.05.2021 Type Sent document
6 vnútrospisový list 10.05.2021 Type Internal Letter
EP 2150218
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku