Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2144648
(11)  Číslo patentu  20753 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08754254.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.05.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2144648 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.11.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  928594 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.05.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.01.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.08.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61M 5/20  A61M 5/24  A61M 5/32   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2008/005896 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/140737 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Meridian Medical Technologies, Inc.; 6350 Stevens Forest Road, Suite 301, Columbia, MD 21046; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GRIFFITHS Steven M.; 8487 Spring Showers Way, Ellicott City, MD 21043; US;
HILL Robert L.; 2903 Silver Spruce Lane, Abingdon, MD 21009; US;
WANNARKA Gerald L.; 3284 Danmark Drive, Glenwood, MD 21738; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Systém na podávanie liečiv s malým množstvom liečebného prostriedku 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.05.2022 
   Maximálna platnosť do  08.05.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.08.2016 8/2016 SC4A
 
EP 2144648
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.12.2015 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2144648
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 23.10.2015 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 27.04.2017 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 26.04.2018 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 24.04.2019 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 21.04.2020 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 19.04.2021 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2144648
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.12.2015 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.12.2015 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 26.04.2016 Typ Odoslané
Plná moc 27.06.2016 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.08.2016 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 08.08.2022 Typ Odoslané
EP 2144648
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku