Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2155731
(11)  Číslo patentu  9290 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08741778.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.05.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2155731 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.02.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0708818 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.05.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.02.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.08.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 405/04  A61K 31/4178  A61P 25/22   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/PT2008/000019 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/136695 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bial-Portela & CA, S.A.; Á Avenida da Siderurgia Nacional, 4745-457 S. Mamede do Coronado; PT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SOARES DA SILVA Patrício Manuel Vieira Araújo; Rua Alfredo Keil, 371 - 8 E, P-4150 Porto; PT;
LEARMONTH David Alexander; Rua General Humberto Delgado 300, P-4445-123 Alfena; PT;
BELIAEV Alexander; Rua Part. Eng. Alberto Martins Mesquita 224, P-4485-546 Mindelo; PT 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Eva Bušová, Advokátska kancelária; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Deriváty 1,3-dihydroimidazol-2-tiónu ako inhibítory dopamín-beta-hydroxylázy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.05.2022 
   Maximálna platnosť do  06.05.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.08.2011 8/2011 SC4A
 
EP 2155731
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.05.2011 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2155731
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 27.04.2011 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 24.04.2012 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 30.04.2013 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 06.05.2014 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 10.04.2015 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 05.04.2016 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.04.2017 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 03.05.2018 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 25.04.2019 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 06.05.2020 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 04.05.2021 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2155731
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.05.2011 Typ Doručené
Plná moc 13.05.2011 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.05.2011 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.07.2011 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 04.08.2022 Typ Odoslané
EP 2155731
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku