Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2155783
(11)  Číslo patentu  15271 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08735001.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.04.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2155783 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.07.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  07006990, 07006988, 931688 P, 08004741 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.04.2007, 03.04.2007, 24.04.2007, 13.03.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, EP, US, EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.02.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.03.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28  C07K 16/46  C07K 14/705  C07K 16/30  C07K 16/32  C07K 16/08  C07K 16/10  C07K 16/42  A61K 39/395  A61P 35/00  A61P 35/02  A61P 31/12  A61P 31/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2008/002664 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/119567 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Amgen Research (Munich) GmbH; Staffelseestrasse 2, 814 77 München; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KLINGER Matthias; Am Buchenstock 24a, 82205 Gilching; DE;
RAUM Tobias; Pienzenauerstrasse 110, 81925 München; DE;
RAU Doris; Ter-Meer-Strasse 51, 82008 Unterhaching; DE;
MANGOLD Susanne; Forstenrieder Allee 140a, 81476 München; DE;
KISCHEL Roman; Dr.-Johann-Heizer-Strasse 36, 85757 Karlsfeld; DE;
LUTTERBÜSE Ralf; Fliederstrasse 11, 82061 Neuried; DE;
HOFFMANN Patrick; Hohenbirken 26b, 83670 Bad Heilbrunn; DE;
KUFER Peter; Am Kapellenacker 13, 85368 Moosburg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Medzidruhovo špecifická CD3-epsilon viažuca doména 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.04.2023 
   Maximálna platnosť do  03.04.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.03.2014 3/2014 SC4A
2 Sprístupnené opravené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
 
EP 2155783
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.10.2013 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.12.2018 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.11.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2155783
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.03.2014 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 09.03.2015 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 04.03.2016 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.03.2017 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 15.03.2018 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 12.03.2019 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 13.03.2020 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 15.03.2021 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 28.03.2022 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2155783
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.10.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.11.2013 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 02.12.2013 Typ Odoslané
Plná moc 28.12.2013 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.02.2014 Typ Odoslané
Opravený preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.11.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 27.11.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 27.11.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 27.11.2018 Typ Doručené
Výkresy 27.11.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.12.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.02.2019 Typ Odoslané
Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 11.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 11.11.2022 Typ Doručené
Výkresy 11.11.2022 Typ Doručené
Zoznam sekvencií 11.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 14.11.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 21.11.2022 Typ Odoslané
EP 2155783
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku