Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2107971
(11)  Číslo patentu  13051 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08705974.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.01.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2107971 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.10.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  699869 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.01.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.10.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B41J 2/175   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2008/051262 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/094768 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hewlett-Packard Development Company, L.P.; 11445 Compaq Center Drive West, Houston, TX 77070; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GONZALES Curt; 1000 NE Circle Blvd., Corvallis, Oregon 97330; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kombinované kľúčovanie skupiny atramentov pre atramentovú kazetu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.01.2023 
   Maximálna platnosť do  17.01.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2013 3/2013 SC4A
2 Sprístupnené preklady zmenených znení európskych patentových spisov 24.11.2022 22/2022 SC4A
 
EP 2107971
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.12.2012 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.10.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2107971
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 21.12.2012 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.12.2013 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 02.01.2015 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 28.12.2015 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 21.12.2016 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.12.2017 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 19.12.2018 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 19.12.2019 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 23.12.2020 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 17.12.2021 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2107971
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.10.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 02.11.2012 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 28.11.2012 Typ Odoslané
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.12.2012 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.02.2013 Typ Odoslané
Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 19.10.2022 Typ Doručené
Patentové nároky 19.10.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 19.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 19.10.2022 Typ Doručené
Výkresy 19.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 04.11.2022 Typ Odoslané
EP 2107971
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku