Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2106617
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08705364.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.01.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2106617 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0700172 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.01.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.10.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B81C 1/00  H01L 21/762  H01L 21/8234  H01L 23/055  H01L 23/14  H01L 23/26  H01L 23/498  H01L 23/552  H01L 23/66   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  SE2008050092 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2008091220 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Silex Microsystems AB; P O Box 595, 175 26 Järfälla; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  EBEFORS, Thorbjörn; Kallkärrsvägen 28, S-141 41 Huddinge; SE;
BAUER, Tomas; Kristinetorpsvägen 4, S-197 91 Bro; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2106617
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2106617
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2106617
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2106617
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku