Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2018946
(11)  Číslo patentu  23689 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08405125.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.05.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2018946 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.01.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  11852007 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.07.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CH 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.01.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.09.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29C 47/00  B29B 7/42  B29C 47/44  B29C 47/64   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Buss AG; Hohenrainstrasse 10, 4133 Pratteln; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Grüter Heini; Kirschgartenstrasse 9, 4132 Muttenz; CH;
Siegenthaler Hans-Ulrich; Bachstrase 95d, 5034 Suhr; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmann Tomáš, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Miešací a hnetací stroj na kontinuálne úpravnícke procesy a spôsob vykonávania kontinuálnych úpravníckych procesov pomocou miešacieho a hnetacieho stroja 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.05.2022 
   Maximálna platnosť do  02.05.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.09.2017 09/2017 SC4A
 
EP 2018946
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 02.05.2017 10 199,00 EUR
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 30.04.2018 11 232,00 EUR
3 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 25.04.2019 12 265,50 EUR
4 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 27.04.2020 13 298,50 EUR
5 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 30.04.2021 14 331,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2018946
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.03.2017 Typ Platba
2 Žiadosť inde neuvedená 07.03.2017 Typ Doručené
2a Sprievodný list 07.03.2017 Typ Doručené
2b Opis 07.03.2017 Typ Doručené
2c Plná moc 07.03.2017 Typ Doručené
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.03.2017 Typ Doručené
3a Sprievodný list 10.03.2017 Typ Doručené
3b Opis 10.03.2017 Typ Doručené
3c Plná moc 10.03.2017 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.09.2017 Typ Odoslané
EP 2018946
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku