Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2009144
(11)  Číslo patentu  23015 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08158533.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.06.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2009144 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.10.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  MI20071244 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.06.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.12.2008 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.07.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C23C 22/36  C23C 22/80   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dexter Italia S.r.l.; Via Galliani 60, 21020 Casale Litta; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Caldana Mauro; Via Brunelleschi, 20092 CINISELLO BALSAMO (MI); IT;
Bianchi Marco; Piazza San Simpliciano, 7, 20121 MILANO; IT;
Damiani Matteo; Cascina Nuova, 16, 28069 TRECATE (NO); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Multikovový spôsob fosfatácie zahrnujúci aktivačnú predúpravu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.06.2023 
   Maximálna platnosť do  19.06.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.07.2017 7/2017 SC4A
 
EP 2009144
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.01.2017 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2009144
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 21.06.2017 398,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 02.07.2018 464,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 02.07.2019 531,00 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 02.06.2020 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 01.07.2021 663,00 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 20.06.2022 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2009144
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.01.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.01.2017 Typ Platba
Plná moc 19.01.2017 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.05.2017 Typ Odoslané
EP 2009144
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku