Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2039630
(11)  Číslo patentu  8226 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08021253.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.11.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2039630 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.10.2010 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  11712007 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.07.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.03.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65G 21/04  B65G 39/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2019054 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Innova Patent GmbH; Rickenbacherstrasse 8-10, 6922 Wolfurt; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Trieb Herbert; Hintermoos 6, 6911 Lochau; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Dopravné zariadenie na transport materiálu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2019054 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.11.2023 
   Maximálna platnosť do  26.11.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2011 2/2011 SC4A
 
EP 2039630
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.11.2010 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2039630
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
23 za udržiavanie platnosti európskeho patentu (udržiavací) 24.11.2010 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 22.11.2011 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 26.11.2012 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 26.11.2013 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 25.11.2014 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 25.11.2015 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 25.11.2016 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.11.2017 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 22.11.2018 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 13.11.2019 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 16.11.2020 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 15.11.2021 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 15.11.2022 398,00 EUR 16

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2039630
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.11.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 04.11.2010 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.11.2010 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.01.2011 Typ Odoslané
EP 2039630
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku