Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2053332
(11)  Číslo patentu  20774 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08017939.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.10.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2053332 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.02.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102007051474 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.10.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.04.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.08.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F26B 23/00  F26B 23/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Johns Manville Europe GmbH; Max-Fischer-Strasse 11, 86399 Bobingen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Löhr Ludwig; Fleckenwiese 17, 63930 Neunkirchen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Prevádzkové zariadenie s generátorom elektriny a tepla, ktoré funguje na báze spaľovania 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.10.2023 
   Maximálna platnosť do  14.10.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.08.2016 8/2016 SC4A
 
EP 2053332
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.03.2016 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2053332
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 21.09.2016 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.09.2017 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 19.09.2018 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 19.09.2019 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 18.09.2020 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 20.09.2021 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 20.09.2022 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2053332
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.03.2016 Typ Doručené
Plná moc 18.03.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.03.2016 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.07.2016 Typ Odoslané
EP 2053332
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku