Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2144175
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  08014524.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.08.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2144175 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.09.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  08012590 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.07.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.01.2010 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06F 17/30   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Software AG; Uhlandstrasse 12, 64297 Darmstadt; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Schmidt, Andreas; Am Brunnberg 1, 63762 Grossostheim; DE;
Schöning, Harald; Theobaldstrasse 36, 64807 Dieburg; DE;
Obmann, Wolfgang; Julius-Reiber-Strasse 18, 64293 Darmstadt; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2144175
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2144175
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
EP 2144175
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku