Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2088864
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07871350.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.11.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2088864 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.08.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  856435 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.11.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.08.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 63/00  A61K 39/00  C07K 16/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  3255061; 17168021.8 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2007083529 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2008067115 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University; Office of the General Counsel Building 170 3rd Floor, Main Quad P.O. Box 20386, Stanford CA 94305-2038; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WEISSMAN, Irving L.; 4147 Jefferson Avenue, Redwood City, California 94061; US;
CZECHOWICZ, Agnieszka; 825 Menlo Avenue Apt. K, Menlo Park, California 94025; US;
BHATTACHARYA, Deepta; 1 Madera Street, San Francisco, California 94107; US;
KRAFT, Daniel; 36 Peter Coutts Circle, Stanford, California 94305; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  3255061; 17168021.8 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2088864
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2088864
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2088864
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2088864
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku