Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2106428
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07870371.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.11.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2106428 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0611398 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.12.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.10.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C10G 3/00  C10G 45/08  C10G 45/62  C10G 65/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  FR2007001977 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2008081101 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  IFP Energies nouvelles; 1 & 4 avenue de Bois-Préau, 92500 Rueil-Malmaison; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DUPASSIEUX, Nathalie; 18 rue des Tourelles, 69005 Lyon; FR;
CHAPUS, Thierry; 23 rue des Flesselles, 69001 Lyon; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2106428
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2106428
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2106428
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2106428
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku