Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2124999
(11)  Číslo patentu  13054 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07863068.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.12.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2124999 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.10.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  875682 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.12.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.12.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 38/17   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2007/025868 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/076437 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Acceleron Pharma, Inc.; 149 Sidney Street, Cambridge, MA 02139; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SHERMAN Matthew L.; 33 Janet Road, Newton, MA 02459; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Antagonisty aktivínu-ActRII a ich použitie na liečenie anémie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.12.2023 
   Maximálna platnosť do  18.12.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2013 3/2013 SC4A
 
EP 2124999
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.12.2012 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2124999
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 04.12.2012 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 05.12.2013 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 04.12.2014 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 02.12.2015 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 02.12.2016 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 04.12.2017 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 05.12.2018 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 04.12.2019 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 07.12.2020 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 07.12.2021 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 18.11.2022 398,00 EUR 16

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2124999
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.12.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 14.12.2012 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.12.2012 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.02.2013 Typ Odoslané
EP 2124999
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku