Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2114405
(11)  Číslo patentu  18783 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07857734.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.12.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2114405 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.03.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  06127269 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.12.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.11.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 213/74   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2007/064104 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/080821 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  F. Hoffmann-La Roche AG; Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BUBENDORF André; 35, rue du Général Béthouard, F-68510 Uffheim; FR;
DEYNET-VUCENOVIC Annette; Mauerstrasse 2, 79539 Loerrach; DE;
DIODONE Ralph; Rheintorstrasse 10 b, 79206 Breisach; DE;
GRASSMANN Olaf; Rebweg 14, 79540 Loerrach; DE;
LINDENSTRUTH Kai; Adlergaesschen 6, 79539 Loerrach; DE;
PINARD Emmanuel; 7, rue de Pujo, F-68480 Linsdorf; FR;
ROHRER Franziska E.; Untere Wenkenhofstrasse 20, CH-4125 Riehen; CH;
SCHWITTER Urs; Oerinstrasse 15, CH-4153 Reinach Bl; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kokryštál A metylparabénu a [4-(3-fluór-5-trifluórmetylpyridín-2-yl )piperazín-1-yl]-[5-metánsulfonyl-2-((S)-2,2,2,-trifluór-1-metyletoxy)fenyl]metanónu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.12.2023 
   Maximálna platnosť do  18.12.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2015 9/2015 SC4A
 
EP 2114405
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.06.2015 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2114405
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 27.11.2015 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.11.2016 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 28.11.2017 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 27.11.2018 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 22.11.2019 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 27.11.2020 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 15.11.2021 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 18.11.2022 398,00 EUR 16

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2114405
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.06.2015 Typ Doručené
Plná moc 04.06.2015 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.06.2015 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.08.2015 Typ Odoslané
EP 2114405
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku