Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2094456
(11)  Číslo patentu  23209 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07857475.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.12.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2094456 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.10.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102006062285 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.12.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.09.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.07.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B27N 3/00  E04C 2/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2007/063812 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/077793 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fritz Egger GmbH & Co. OG; Weiberndorf 20, 6380 St. Johann in Tirol; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCHNEIDER Gerold; Badgasse 15, 2371 Hinterbrühl; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Drevovláknitá doska a spôsob jej výroby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.12.2023 
   Maximálna platnosť do  12.12.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.07.2017 7/2017 SC4A
 
EP 2094456
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.01.2017 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2094456
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.11.2016 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 14.11.2017 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 09.11.2018 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 08.11.2019 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 05.11.2020 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 05.11.2021 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 16.11.2022 398,00 EUR 16

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2094456
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.01.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 13.01.2017 Typ Doručené
Plná moc 13.01.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.03.2017 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.06.2017 Typ Odoslané
EP 2094456
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku