Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2125779
(11)  Číslo patentu  21691 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07857408.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.12.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2125779 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.04.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  876398 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.12.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.12.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.01.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 401/06  A61K 31/4439  A61P 25/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2007/063721 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/074697 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  F. Hoffmann- La Roche AG; Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CLEARY Thomas P.; 3424 Sussex Court, Florence, South Carolina 29501; US;
GLOMME Alexander; Riehenstrasse 5, 4127 Birsfelden; CH;
GRASSMANN Olaf; Rebweg 14, 79540 Loerrach; DE;
KUANG Shan-Ming; 1651 Jefferson Drive, Florence, South Carolina 29501; US;
MEIER Roland; Roemerweg 12, 5028 Ueken; CH;
MILLER Doreen; 875 Wood Duck Ln., Florence, South Carolina 29505; US;
MOOG Regina; Grillenweg 11, 79110 Freiburg; DE;
ROHRER Franziska E.; Untere Wenkenhofstrasse 20, 4125 Riehen; CH;
YANG Jason; 3229 W. Hampton Pointe Drive, Florence, South Carolina 29501; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Polymorfy antagonistu mGluR5 receptora 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.12.2023 
   Maximálna platnosť do  11.12.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.01.2017 1/2017 SC4A
 
EP 2125779
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.07.2016 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2125779
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.11.2016 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 28.11.2017 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 27.11.2018 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 22.11.2019 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 25.11.2020 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 15.11.2021 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 18.11.2022 398,00 EUR 16

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2125779
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.07.2016 Typ Doručené
Plná moc 27.07.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.08.2016 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.12.2016 Typ Odoslané
EP 2125779
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku