Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2094263
(11)  Číslo patentu  15671 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07856225.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.11.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2094263 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.10.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  06292011 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.12.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.09.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/41  A61K 31/16  A61K 31/4402  A61K 31/426  A61K 31/4453  A61K 31/4245  A61K 31/194  A61K 31/19  C07C 233/06  C07C 233/08  C07C 233/13  C07C 233/15  C07C 233/23  C07C 233/26  C07C 235/22   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2007/010124 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/074384 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Merck Patent GmbH; Frankfurter Strasse 250, 642 93 Darmstadt; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ROCHE Didier; 1, rue Chateaubriand, 91400 Saclay; FR;
CARNIATO Denis; 33, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 91460 Marcoussis; FR;
DOARE Liliane; 8, allée des Jasmins, 91170 Viry-Chatillon; FR;
CHARON Christine; 1, chemin de la Justice, 91940 Gometz-le-Chatel; FR;
LERICH Caroline; 7, rue Antoine Chantin, 75014 Paris; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária, Bušová, Ursínyová, Bušo, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  2-Adamantylbutyramidové deriváty ako selektívne inhibítory 11beta-HSD1 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.11.2022 
   Maximálna platnosť do  22.11.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2014 05/2014 SC4A
 
EP 2094263
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 13.11.2013 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 12.11.2014 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 05.11.2015 9 165,50 EUR
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.10.2016 10 199,00 EUR
32 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 17.10.2017 11 232,00 EUR
33 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 15.10.2018 12 265,50 EUR
34 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 10.10.2019 13 298,50 EUR
35 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 15.10.2020 14 331,50 EUR
36 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 13.10.2021 15 365,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2094263
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.01.2014 Typ Doručené
1a Plná moc 15.01.2014 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.01.2014 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.04.2014 Typ Odoslané
EP 2094263
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku