Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2089452
(11)  Číslo patentu  12243 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07852082.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.12.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2089452 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.07.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0602588 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.12.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.08.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08G 64/30  C08L 69/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/SE2007/001076 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/069725 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Perstorp Specialty Chemicals AB; 284 80 Perstorp; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MIDELF Birger; Stigmansgatan 3, 262 62 Ängelholm; SE;
LUNDMARK Stefan; Farhultsvägen 137, 263 93 Höganäs; SE;
JENSEN Lennart; Askevägen 13, 267 90 Bjuv; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Patentová a známková kancelária; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 35; SK 
(54)  Názov  Spôsob výroby polyméru so zvýšenou molekulovou hmotnosťou a použitie uvedeného polyméru 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.12.2020 
   Maximálna platnosť do  03.12.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2012 11/2012 SC4A
 
EP 2089452
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 06.11.2012 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 14.11.2013 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 04.11.2014 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 25.11.2015 9 165,50 EUR
5 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 28.11.2016 10 199,00 EUR
6 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 15.11.2017 11 232,00 EUR
7 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 23.11.2018 12 265,50 EUR
8 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 06.11.2019 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2089452
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.08.2012 Typ Doručené
1a Plná moc 14.08.2012 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.08.2012 Typ Platba
3 Doplnenie údajov 20.08.2012 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.10.2012 Typ Odoslané
EP 2089452
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku