Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2097064
(11)  Číslo patentu  19851 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07847692.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.12.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2097064 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.08.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  06291873 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.12.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.09.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.04.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/225  A23L 33/00  A23L 29/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2007/063181 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/068230 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale); 101, rue de Tolbiac, 756 54 Paris Cedex 13; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DÜRR Alexandra; 51, rue Saint-André-Des-Arts, 75006 Paris; FR;
MOCHEL Fanny; 43, avenue Guymer, 94100 Saint Maur Des Fosses; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVÁ & SPOL., v.o.s., Korejzová Petra, JUDr., JUDr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Anaplerotická terapia Huntingtonovej choroby a ďalších polyglutamínových chorôb 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.12.2023 
   Maximálna platnosť do  03.12.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.04.2016 4/2016 SC4A
 
EP 2097064
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.11.2015 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2097064
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 30.11.2015 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.11.2016 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.11.2017 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 21.11.2018 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 20.11.2019 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 18.11.2020 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 18.11.2021 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 18.11.2022 398,00 EUR 16

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2097064
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.11.2015 Typ Doručené
Plná moc 19.11.2015 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.11.2015 Typ Platba
Žiadosť o opravu 24.02.2016 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.03.2016 Typ Odoslané
EP 2097064
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku