Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2066349
(11)  Číslo patentu  12160 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07842083.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.09.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2066349 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.03.2012 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  842935 P, 866917 P, 911397 P, 915309 P, 939429 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.09.2006, 22.11.2006, 12.04.2007, 01.05.2007, 22.05.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.06.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.10.2012 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/395  C07K 16/18  C07K 16/28  C12N 15/13  C12N 5/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2007/077916 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/031056 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Viela Bio, Inc.; One MedImmune Way, 5th Floor, Suite Area Two, Gaithersburg, MD 20878; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DAMSCHRODER Melissa; 43 Steeple Court, Germantown, MD 20874; US;
KIENER Peter; 14017 Gorky Drive, Potomac, MD 20854; US;
WU Herren; 14405 Harvest Moon Road, Boyds, MD 20841; US;
DALL'ACQUA William; 564 Chestertown Street, Gaithersburg, MD 20878; US;
HERBST Ronald; 11116 Smokey Quartz Lane, Potomac, MD 20854; US;
COYLE Anthony; 1155 23rd Street, Washington, DC 20037; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Humanizované protilátky proti CD19 a ich použitie pri liečbe nádorov, transplantácii a autoimunitných chorobách 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  20-2022 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.09.2023 
   Maximálna platnosť do  07.09.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2012 10/2012 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 07.12.2021 23/2021 PC4A
 
EP 2066349
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.08.2012 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.11.2021 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2066349
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 21.08.2012 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.08.2013 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.08.2014 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.08.2015 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 15.08.2016 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 28.07.2017 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 30.07.2018 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 29.07.2019 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 28.07.2020 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 26.07.2021 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 26.07.2022 398,00 EUR 16

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2066349
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.06.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 26.06.2012 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 17.07.2012 Typ Odoslané
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.08.2012 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.09.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 27.10.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 27.10.2021 Typ Doručené
Plná moc 27.10.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 27.10.2021 Typ Doručené
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.11.2021 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 29.11.2021 Typ Odoslané
Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 21.09.2022 Typ Doručené
EP 2066349
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 29.11.2021 Viela Bio, Inc. Patentový zástupca, Belička Ivan, Ing.
MedImmune, LLC
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku