Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2056675
(11)  Číslo patentu  30755 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07839531.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.10.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2056675 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.01.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  829291 P, 871848 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.10.2006, 12.10.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.05.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.08.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 55/02  A61K 31/555  A61K 31/573  A61P 39/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2007/021897 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/045559 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Galera Labs, LLC; 1100 Corporate Square Drive, Suite 223, Creve Coeur, Missouri 63132; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ROTHSTEIN, David M.; 107 Cedar Street, Lexington, MA 02421; US;
MURPHY, Chris; 7 Warren Street, Upton, MA 01568; US;
WONG, Vivian; 423 Fort Hill Rd., Scarsdale, NY 10583; US;
KAZO, Glen; 110 Hartwell Ave, Lexington, MA 02421; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(54)  Názov  Spôsoby liečenia orálnej mukozitídy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.10.2023 
   Maximálna platnosť do  12.10.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.08.2019 8/2019 SC4A
 
EP 2056675
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.04.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2056675
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 19.09.2019 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 18.09.2020 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 20.09.2021 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 20.09.2022 398,00 EUR 16

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2056675
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.04.2019 Typ Doručené
Opis 04.04.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 04.04.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.04.2019 Typ Platba
Doplnenie materiálov 10.05.2019 Typ Doručené
Plná moc 10.05.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 10.05.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.06.2019 Typ Odoslané
EP 2056675
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku