Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2079472
(11)  Číslo patentu  10241 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07839341.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.10.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2079472 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.09.2011 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  849641 P, 904601 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.10.2006, 28.02.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.07.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.12.2011 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/555  C07D 498/22  C07F 7/00  C07F 7/22   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2007/021485 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2008/045377 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mallinckrodt Hospital Products IP Limited; College Business & Technology Park, Cruiserath, Blanchardstown, Dublin 15; IE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DRUMMOND George S.; One River Place 1612, New York, NY 10036; US;
CAROSELLI Robert; 5 Independence Drive, East Brunswick, NJ 08816; US;
COOKE Keith A.; 470 Gowland Cres., Milton, ON L9T 4ES; CA;
LEVIN Daniel; 220 Starlight Crest Drive, La Canada - CA 91011; CA;
ROE David G.; 110 Industrial Pkwy North Aurora, Rockwood, ON L4G 3H4; CA;
BOUCHER Christopher P.; 37 Harrison Drive, Newmarket, ON L3Y 4P3; CA 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Metóda výroby cíničitého komplexu mesoporfyrinových zlúčenín alebo ich solí 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.10.2022 
   Maximálna platnosť do  04.10.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.12.2011 12/2011 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 02.10.2019 10/2019 PC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 02.10.2019 10/2019 PC4A
4 Prevody a prechody práv na európske patenty 02.10.2019 10/2019 PC4A
 
EP 2079472
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.10.2011 116,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.07.2019 30,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.07.2019 30,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.07.2019 30,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2079472
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 03.10.2011 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 19.09.2012 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 19.09.2013 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.09.2014 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.09.2015 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 21.09.2016 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.09.2017 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 19.09.2018 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 19.09.2019 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 18.09.2020 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 20.09.2021 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2079472
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.10.2011 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.10.2011 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 24.10.2011 Typ Odoslané
Plná moc 25.10.2011 Typ Doručené
Doplnenie údajov 04.11.2011 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.11.2011 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 12.07.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 12.07.2019 Typ Doručené
Doklad o prevode 12.07.2019 Typ Doručené
Doklad o prevode 12.07.2019 Typ Doručené
Plná moc 12.07.2019 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 12.07.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o zápis prevodu 12.07.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.07.2019 Typ Platba
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.07.2019 Typ Platba
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.07.2019 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 06.09.2019 Typ Odoslané
EP 2079472
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 04.09.2019 Mallinckrodt Pharma IP Trading D.A.C. InfaCare Pharmaceutical Corporation
2 Prevod majiteľa 04.09.2019 Mallinckrodt IP Unlimited Company Mallinckrodt Pharma IP Trading D.A.C.
3 Prevod majiteľa 04.09.2019 Mallinckrodt Hospital Products IP Limited Mallinckrodt IP Unlimited Company
4 Zápis alebo zmena zástupcu 04.09.2019 Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku