Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2084209
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  07834158.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.11.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2084209 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20060115161 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.11.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.08.2009 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08G 63/06  C08G 63/08  C08G 63/91   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  21169602.6 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  KR2007005852 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2008062995 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LG Chem, Ltd.; 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721; KR;
Korea Advanced Institute of Science and Technology; 373-1, Guseong-dong Yuseong-gu, Daejeon 305-701; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PARK, Si-Jae; 202-615, Ju-gong Apt. Wolpyeong-dong Seo-gu, Daejeon 302-740; KR;
LEE, Sang-Hyun; 410-207, Expo Apt. Jeonmin-dong Yuseong-gu, Daejeon 305-762; KR;
LEE, Eun-Jeong; 809, Highplus, 743 Tanbang-dong Seo-gu, Daejeon 302-859; KR;
KANG, Hye-Ok; 107-706, Gyeongnam Apt. Doma 2-dong Seo-gu, Daejeon 305-762; KR;
KIM, Tae-Wan; 107-706, Saemmeori Apt. Dunsan 2-dong, Yuseong-gu, Daejeon 302-777; KR;
YANG, Taek-Ho; 108-102, Hanul Apt. Sinseong-dong Yuseong-gu, Daejeon 305-707; KR;
LEE, Sang-Yup; 212-702, Expo Apt. 464-1, Jeonmin-dong Yuseong-gu, Daejeon 305-761; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  21169602.6 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2084209
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2084209
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2084209
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2084209
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku